Co robimy?

Usługi ogólnobudowlane i instalacje elektryczne.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowiemontażuremoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Roboty budowlane, ogólnobudowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:

Instalacja elektryczna niskonapięciowa jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczona do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Potocznie, jako instalację elektryczną rozumie się często tylko ułożenie na stałe przewodów elektrycznych.

Instalacji niskoprądowych jest całkiem sporo i są one stosowane dość szeroko przez wyspecjalizowane firmy. W gronie instalacji niskoprądowych znajdują się:

oraz, ku zdziwieniu niektórych, telefony. Zajmujemy się nie tylko instalowaniem systemów instalacji niskoprądowej, lecz również ich konserwowaniem i serwisowaniem. Bez takich systemów ani rusz. Dlatego warto się na nich skupić oraz skoncentrować w pełnej rozciągłości. Instalacja elektryczna niskoprądowa, czyli niskonapięciowa, to zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu zmiennego oraz 1500 V prądu stałego. Jej celem jest doprowadzanie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja taka to nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, lecz również urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i obudowy. Do tego włączyć należy baterie akumulatorowe, UPS-y i zespoły prądotwórcze. Warto wiedzieć więcej o tego rodzaju instalacjach, bo całkiem często używamy ich w domach oraz mieszkaniach, a także biurach i firmach wszelkiego rodzaju.

Kontakt Usługi ogólnobudowlane i instalacje elektryczne.


Usługi ogólnobudowlane i instalacje elektryczne.